Wynajem terminala płatniczego za darmo przez 12 miesięcy !

 • Dodaj recenzję:
 • Dostępność: Jest
  Czas realizacji: 7 dni

W ramach Programu Polska Bezgotówkowa Przedsiębiorca otrzymuje następujące warunki:

 • 0 PLN za dzierżawę terminala przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy
 • 0 PLN opłat z tytułu prowizji od transakcji kartami płatniczymi do wartości 100.000 PLN na jeden terminal
 • 0 PLN za instalację terminala
 • 0 PLN za szkolenie
 • przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale

Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w dowolnej umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel.

Warunkiem przystąpienia Przedsiębiorcy do programu jest:

 • Podpisanie umowy na akceptacje kart płatniczych z partnerem programu - czyli z PayTel.
 • Przedsiębiorca przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
 • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl


Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.