Odczyt i likwidacja kasy fiskalnej


Tryb wykonania odczytu urządzenia fiskalnego w przypadku zakończenia używania kas rejestujących (zakończenie działalności gospodarczej lub zakończenie pracy tych kas ):
1. Dostarczyć kasę/drukarkę fiskalną wraz z książką serwisową do Serwisu PROKAS niezwłocznie po zaprzestaniu jej używania.
2. Serwis PROKAS dokonuje odczytu kasy i przygotowuje dokumenty do Twojego Urzedu Skarbowego („Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej” i „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas”).

Po odczycie należy:
1. Przechowywać urządzenie fiskalne przez 5 lat podatkowych (liczone od zakończenia roku bieżącego) lub przekazać do serwisu PROKAS w celu złomowania.
2. Podpisać komplet dokumentów oraz dostarczyć je do Urzędu Skarbowego do działu kas fiskalnych w terminie 5 dni od daty sporządzenia odczytu i dokumentów przez serwis.

Co należy zabrać do urzędu?
1. Raport fiskalny rozliczeniowy lub okresowy (wydruki z kasy) + ew. podsumowania okresów pracy kasy (jeśli występowała zmiana stawek VAT).
2. Książkę serwisową kasy – do wglądu przez urzędnika.
3. „Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej” 2 szt. – uzupełniony przez podatnika na drugiej stronie w rubrykach „Data podpisu protokołu przez podatnika”, „Imię i nazwisko podatnika” oraz „Podpis podatnika”.
4. „Wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas” 2szt. – uzupełniony przez podatnika na drugiej stronie w rubrykach „Imię i nazwisko” oraz „Podpis”.

W urzędzie skarbowym otrzymamy po jednej sztuce „Protokołu” oraz „Wniosku” podstemplowane przez urzędnika jako potwierdzenie złożenia dokumentów.
Istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą lub kurierem.
W takim przypadku wysyłamy:
- Raport fiskalny rozliczeniowy lub okresowy (wydruki z kasy) + ew. podsumowania okresów pracy kasy (jeśli występowała zmiana stawek VAT).
- 1szt. „Protokołu”,
- 1szt. „Wniosku”.

Należy pamiętać o tym, że wysyłając dokumenty pocztą lub kurierem nie otrzymamy potwierdzenia przyjęcia ich w urzędzie. Jedynym dowodem wysłania będzie potwierdzenie nadania listu/przesyłki.
Ponadto należy pamiętać, że jeśli będą braki w wymaganych rubrykach, urząd wyśle wezwanie, aby skorygować błąd.

W przypadku niemożności dokonania odczytu w trybie zwykłym przez serwis PROKAS urządzenie jest wysyłane do serwisu Producenta na "Odczyt Laboratoryjny".
Producent wysyła do Twojego Urzędu Skarbowego „Protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej”.
Drugi egzemplarz „Protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej” jest do odbioru w serwisie PROKAS.
Niektóre Urzędy Skarbowe wymagają w tym przypadku dostarczenia "Wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas" - do odbioru w serwisie PROKAS.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl