KASY FISKALNE ONLINE

Od 1 lipca 2021 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących świadczenie usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązek jednoczesnego rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży na nowych kasach fiskalnych online dotyczy wielu grup podatników.
Zalecamy zainstalowanie nowych kas online odpowiednio wcześniej.
Rekomendujemy szybkie podjęcie stosownych działań i nie czekanie na ostatnią chwilę (czerwiec). Dzięki temu nie będziecie Państwo narażeni na braki urządzeń i niedostępność naszego serwisu.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl

1. KASY FISKALNE ONLINE - informacje ogólne

Kasy fiskalne online to zupełnie nowa kategoria urządzeń fiskalnych.

Urządzenia te będą wysyłały dane (raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych) do Centralnego Rejestru (Repozytorium) Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy online będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

2. Kto i kiedy będzie musiał zainstalować kasy fiskalne online?

Od 1 lipca 2021 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących świadczenie usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Bezwzględnie od pierwszej sprzedaży stosowanie kas fiskalnych online obowiązuje podatników dokonujących:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
c) świadczenia usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
d) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla przeznaczonych do celów opałowych.


3. WAŻNE! Odliczenia tylko dla kas online!

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online będą mogli skorzystać

z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. 
W regulacji jest mowa o odliczeniu tylko na kasy online, które zostaną zakupione jedynie przez nowych podatników oraz podatników zobowiązanych ustawą do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy online.
W celu dokonania odliczenia, podatnik (nowy lub zobowiązany do wymiany na online) będzie musiał m.in. posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

4. Przepisy, podstawa prawna

10 kwietnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Cały proces legislacyjny dotyczący kas fiskalnych online został zakończony. Szczegóły Ustawy: https://bit.ly/2Ig9TID

Przepisy weszły w życie 1 maja 2019 r.

18 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Dziennik Ustaw:
Rok 2020 / Pozycja 1059


5. Uwagi i przepisy przejściowe

1. Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na online. Mogą stosować dotychczasowe kasy fiskalne. 
2. Kasy z kopią papierową mogły być sprzedawane tylko do 31 sierpnia 2019.
3. Wymiana pamięci fiskalnych dla kas z kopią papierową była możliwa tylko do 30 kwietnia 2019 r.
4. Na kasy z elektroniczną kopią paragonów homologacje wygasną 31 grudnia 2022r., ale będzie można ich używać także po tym terminie.
Podstawa prawna: art. 145a ust.7 ustawy o VAT oraz art.8 ustawy nowelizującej z 15 marca 2019 r. 


W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl