Subskrypcja oprogramowania INFOFT (Pc-Market, Pc-Pos i inne)

Dzięki aktualnej subskrypcji zyskujesz:
- aktualną wersję programu zgodną z wymaganiami prawnymi,
- wersje, w których obsłużone są nowe urządzenia fiskalne wiodących producentów,
- roczną gwarancję (liczoną od daty zakupu/subskrypcji),
- ciągły dostęp do nowoczesnych rozwiązań IT dla handlu;

Warunki subskrypcji
Przez okres 1 roku od daty zakupu programu PC-Market można wykonywać bezpłatnie upgrade oprogramowania - pobierając program ze strony www producenta. Po upływie tego okresu instalator nie pozwoli na uaktualnienie wersji - o ile klient nie zakupi upgrade programu lub Rocznej Subskrypcji Upgrade.

Koszt zakupu Rocznej Subskrypcji Upgrade PC-Market wynosi 25% wartości programu - wg cennika, lecz nie więcej niż 350 zł + VAT dla instalacji z kasami fiskalnymi (powyższymi warunkami subskrypcji objęte są instalacje do 10 stanowisk kasowych).

W przypadku instalacji zawierających stanowiska PC-POS oraz mPOS powyższy koszt subskrypcji PC-Market zwiększa się:
- o (50zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS / PC-Gastronom / mPOS lub
- o (90zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS Premium.

W przypadku instalacji Mini-Market koszt subskrypcji wynosi 350 zł + VAT od stanowiska.

UWAGA: nie ma możliwości zakupu aktualizacji wyłącznie dla PC-Market, PC-POS, PC-Gastronom lub Mini-Market, zakup aktualizacji zawsze jest łączny, a cena obejmuje sumaryczny koszt zakupu dla programów.

W praktyce oznacza to cenę (przykładowe ceny):

212.50 zł dla instalacji z jedną kasą fiskalną obsługiwaną off-line
287.50 zł dla instalacji z dwiema kasami fiskalnymi obsługiwanymi off-line
350.00 zł dla instalacji z trzema i większą ilością kas obsługiwanych off-line lub on-line
dla instalacji, której koszt zakupu subskrypcji upgrade PC-Market wynosi 350 zł, a program obsługuje 3 kasy PC-POS, całkowity koszt zakupu subskrypcji upgrade wyniesie 350 zł + 3* 50 zł = 500 zł).

Po zakupie ROCZNEJ SUBSKRYPCJI klient otrzymuje prawo do dalszego pobierania nowszych wersji programu ze strony WWW przez następny rok - licząc od daty zakupu SUBSKRYPCJI.

Subskrypcja musi być corocznie kontynuowana. Brak kontynuacji skutkuje utratą praw do subskrypcji. Wówczas upgrade można wykupić jedynie na standardowych zasadach.

Jak to działa?
W oknie "Informacja o Programie" pokazywana jest data, do której można bezpłatnie pobierać i instalować uaktualnienia. Podczas instalacji porównujemy ją z datą produkcji nowo instalowanej wersji programu. Jeżeli data produkcji jest późniejsza niż dozwolona - instalacja jest blokowana. Na 30 dni przed upływem okresu subskrypcji program informuje o zbliżającym się terminie wykupienia subskrypcji.

Wyjątki dla rocznej subskrypcji upgrade:
Subskrypcja dla Konsoli Kupca i Centrali sieci sklepów w oparciu o zdalne zarządzanie cenami: 900 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Raporty: 900 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Cenniki: 900 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Loyalty w centrali sieci sklepów: 900 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Petrol: 25% wartości licencji.

Subskrypcja nie podlega rabatom klientów (np. 10% dla sieci sklepów, indywidualnie wynegocjowanym rabatom dla sieci sklepów itp.).
Powyższymi warunkami subskrypcji objęte są instalacje do 10 stanowisk fiskalnych.

UWAGA!!

Od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywały nowe ceny subbskrypcji rocznej programów Insoft.

1. Koszt zakupu Rocznej Subskrypcji Upgrade PC-Market wynosi 25% wartości programu - wg cennika, lecz nie więcej niż 450 zł + VAT dla instalacji z kasami fiskalnymi.

2. W przypadku instalacji zawierających stanowiska PC-POS lub mPOS powyższy koszt subskrypcji PC-Market zwiększa się:
- o (75 zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS / PC-Gastronom / mPOS
Subskrypcja pozostałych produktów POS-owych nie ulega zmianie, czyli:
- o (90 zł + VAT) x ilość stanowisk PC-POS Premium
- o (350 zł +VAT) x ilość stanowisk Mini-Market.

3. Subskrypcja dla Konsoli Kupca: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla Centrali sieci w oparciu o zdalne zarządzanie cenami: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Raporty: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Cenniki: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Loyalty w centrali sieci sklepów: 1250 zł + VAT.
Subskrypcja dla aplikacji PC-Petrol: 25% wartości licencji.

Ceny upgrade'u (wykupienie aktualizacji w przypadku braku ciągłości subskrypcji) pozostają bez zmian i wynoszą 60% wartości programu wg aktualnego cennika.