Zdalna pomoc

Zdalna pomoc to wykonywanie serwisowych usług informatycznych na odległość. Jesteśmy w stanie rozwiązać niemalże każdy problem związany zarówno z oprogramowaniem jak i systemem operacyjnym.
Połączenie zdalne nawiązywane jest na wyraźne życzenie klienta przy pomocy naszego programu pomoc.exe lub pomocxp.exe i polega na udostępnieniu podglądu ekranu komputera.
Zdalna pomoc skraca czas reakcji na zgłoszony problem do niezbędnego minimum koniecznego na pobranie i uruchomienie programu.

Jak uruchomić zdalną pomoc i z niej skorzystać?

1. Jeśli korzystasz z Windows 7, 8 lub 10 powinieneś wejść na stronę https://prokas.com.pl/pomoc.exe i pobrać plik pomoc.exe
Jeśli korzystasz z Windows XP powinieneś wejść na stronę https://prokas.com.pl/pomocxp.exe i pobrać plik pomocxp.exe

2. Uruchom program pomoc.exe lub pomocxp.exe

3. Wyświetli się okno z informacją Twoje ID i Hasło

4. Przekaż Twoje ID i Hasło naszemu pracownikowi

I już gotowe...

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.
tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl