Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r. z 23% na 8% dla branży "beauty" w zakresie "usług kosmetycznych"

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o obniżeniu z 23% do 8% stawki VAT na określone usługi kosmetyczne.
(Źródło: pit.pl)
W myśl nowych zapisów stawką obniżoną będą objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

  • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
  • ex 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu
  • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne

Ze względu na terminowy charakter zmiany i niekorzystny kalendarz (Święta Wielkanocne) zachęcamy do skorzystania
z poniższych wskazówek i instrukcji. 


1. Jak sprawdzić stawkę VAT przypisaną do towaru w kasie fiskalnej.
Najprościej stawkę VAT można sprawdzić na paragonie fiskalnym, przykład poniżej.

Przy pozycji na paragonie widnieje oznaczenie literowe (od A do G), natomiast w podsumowaniu paragonu jest wyrażona
w procentach wartość podatku VAT.

Aktualna matryca stawek VAT (od 1 sierpnia 2019r.) sortuje stawki w kolejności malejącej i odpowiednio:

A = 23%

B = 8%

C = 5%

D = 0%

E = zwolniona z VAT

F, G = stawki rezerwowe

Aby się upewnić czy dana kasa jest zaprogramowana wg tych kryteriów należy spojrzeć na raport dobowy:

Istnieje jeszcze druga metoda sprawdzenia bazy towarowej (dotyczy tylko kas fiskalnych), mianowicie można wydrukować całą bazę towarową zaprogramowaną w kasie (tam również będą oznaczenia literowe stawek VAT wg kolejności ukazanej w raporcie dobowym).

Przykładowo w przypadku kas jest to

- Elzab: RAPORT DANYCH O TOWARACH

- Posnet: RAPORT PLU Z PTU

- Novitus: RAPORT DANE TOWARÓW

Aby go wykonać , należy zapoznać się z instrukcją konkretnej kasy (jeśli zaprogramowana baza jest duża, to raport będzie długi).

2. Jak zmienić stawkę VAT przypisaną do towaru w kasie fiskalnej
.

Zmiana stawki VAT w kasie fiskalnej wymaga przeprogramowania towaru/usługi. Zwykle wymaga to wykonania raportu dobowego, raportu zerującego sprzedaży towarów i raportu zerującego sprzedaży grup towarowych.
Szczegóły dotyczące sposobu wykonania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.
Na naszej stronie internetowej są zamieszczone karty praktycznie wszystkich dostępnych kas fiskalnych.
Instrukcja obsługi znajduje się w zakładce "Do pobrania".

Nasz serwis może wykonać taką zmianę, jednakże ze względu na terminowy charakter zmiany i niekorzystny kalendarz dostępność serwisu może być utrudniona.
Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie listy towarów z zaznaczeniem, które podlegają modyfikacji i na jaką stawkę VAT. Najlepiej wykonać wydruk listy towarów. Powyższa operacja jest niezbędna i musi być wykonana przed naszym przyjazdem, aby serwis mógł poprawnie i sprawnie zaprogramować urządzenia fiskalne.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.
tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl