Zmiana stawek VAT od 1 kwietnia 2024 r. na 5% dla produktów objętych obecnie 0%


Ministerstwo Finansów  podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31.03.2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na "podstawowe produkty spożywcze". 
(Źródło: komunikat MF)

Tym samym od 1 kwietnia 2024 r. produkty, które do 31 marca 2024 r. są objęte 0% stawką podatku VAT zostaną opodatkowane stawką VAT w wysokości 5 %.

Powyższe dotyczy produktów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, z wyłączeniem klasyfikowanych usług związanych z wyżywieniem według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU 56.
Lista towarów objętych zmianą stawki VAT znajduje się na końcu artykułu.

Obniżone stawki VAT wprowadzono czasowo od 1 lutego 2022 r. na podstawie Tarczy Antyinflacyjnej 2.0. między innymi następujące grupy tawarów:

- podstawowe produkty żywnościowe,
- nawozy i inne wybrane środki ochrony roślin przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej,
- ziemia ogrodnicza.

Ze względu na terminowy charakter zmiany i niekorzystny kalendarz (Święta Wielkanocne) zachęcamy do skorzystania
z poniższych wskazówek i instrukcji. 

Dotyczą one kolejno:
1. Sprawdzenia stawk VAT na urządzeniu fiskalnym
2. Zmiana stawek VAT dla zwykłych kas fiskalnych
3. Zmiana stawek VAT dotyczących programów PC-MARKET i PC-POS
4. Zmiana stawek VAT dla sustemu NOVICLOUD. 

Dla kas fiskalnych każdorazowo prosimy o przygotowanie listy towarów, które będą wymagały zmian.
Dla systemów sprzedaży (PC-MARKET i PC-POS, NOVICLOUD) zalecamy wcześniejsze przygotowanie bazy towarów do zmiany stawki VAT wg instrukcji i naszych wskazówek.


1. Jak sprawdzić stawkę VAT przypisaną do towaru w kasie fiskalnej.
Najprościej stawkę VAT można sprawdzić na paragonie fiskalnym, przykład poniżej.

Przy pozycji na paragonie widnieje oznaczenie literowe (od A do G), natomiast w podsumowaniu paragonu jest wyrażona
w procentach wartość podatku VAT.

Aktualna matryca stawek VAT (od 1 sierpnia 2019r.) sortuje stawki w kolejności malejącej i odpowiednio:

A = 23%

B = 8%

C = 5%

D = 0%

E = zwolniona z VAT

F, G = stawki rezerwowe

Aby się upewnić czy dana kasa jest zaprogramowana wg tych kryteriów należy spojrzeć na raport dobowy:

Istnieje jeszcze druga metoda sprawdzenia bazy towarowej (dotyczy tylko kas fiskalnych), mianowicie można wydrukować całą bazę towarową zaprogramowaną w kasie (tam również będą oznaczenia literowe stawek VAT wg kolejności ukazanej w raporcie dobowym).

Przykładowo w przypadku kas jest to

- Elzab: RAPORT DANYCH O TOWARACH

- Posnet: RAPORT PLU Z PTU

- Novitus: RAPORT DANE TOWARÓW

Aby go wykonać , należy zapoznać się z instrukcją konkretnej kasy (jeśli zaprogramowana baza jest duża, to raport będzie długi).

2. Jak zmienić stawkę VAT przypisaną do towaru w kasie fiskalnej
.

Zmiana stawki VAT w kasie fiskalnej wymaga przeprogramowania towaru/usługi. Zwykle wymaga to wykonania raportu dobowego, raportu zerującego sprzedaży towarów i raportu zerującego sprzedaży grup towarowych.
Szczegóły dotyczące sposobu wykonania znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.
Na naszej stronie internetowej są zamieszczone karty praktycznie wszystkich dostępnych kas fiskalnych.
Instrukcja obsługi znajduje się w zakładce "Do pobrania".

Nasz serwis może wykonać taką zmianę, jednakże ze względu na terminowy charakter zmiany i niekorzystny kalendarz dostępność serwisu może być utrudniona.
Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie listy towarów z zaznaczeniem, które podlegają modyfikacji i na jaką stawkę VAT. Najlepiej wykonać wydruk listy towarów. Powyższa operacja jest niezbędna i musi być wykonana przed naszym przyjazdem, aby serwis mógł poprawnie i sprawnie zaprogramować urządzenia fiskalne.

3. Jak przygotować bazę towarów do zmiany stawki VAT w programie PC-MARKET7?

W programie PC-MARKET zostały przygotowane odpowiednie narzędzia, które pozwolą na sprawną zmianę stawek dla towarów, które tego wymagają. Istnieje możliwość zmiany stawek VAT w PC-MARKET na dwa sposoby:

Dla starszych wersji programu
poprzez grupowe operacje na towarach.

Dla nowych wersji programu (od 7.5.124.248) poprzez mechanizm planowanej zmiany stawki VAT.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego omawiającego powyższe zmiany.
W filmie od 3:54 przedstawiano, jak w programie PC-Market w prosty sposób można zaplanować i wykonać zmianę stawek VAT.


4. Jak przygotować bazę towarów do zmiany stawki VAT w systemie NOVICLOUD?

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego omawiającego grupową zmianę stawek VAT w Novicloud.


5. Gdzie znajdę listę towarów objętych zmianą?
Lista towarów objętych zmianą stawki VAT z 5% do 0% z dnia 1.02.2022.
Źródło: dokument PDF do pobrania ze strony gov.pl 
https://www.gov.pl/attachment/c73a5c0f-4ac0-4821-89d7-232abd9778cd


W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.
tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl