Zmiana czasu na letni/zimowy a kasa fiskalna?

Już w najbliższą niedzielę 27 marca 2022 r. nastąpi zmiana czasu.
Przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00, przechodząc tym samym na czas letni.


Zmiana czasu dla kas i drukarek fiskalnych online.

Każde urządzenie fiskalne online jest podłączone do internetu. Dla kas i drukarek fiskalnych online zmiana ta powinna być dokonana automatycznie w trakcie pracy urządzenia.
Można też poprzez wejście w "menu" urządzenia wymusić taką operację. Zwykle funkcja ta jest opisana jako "synchronizacja czasu".

Zmiana czasu dla kas i drukarek fiskalnych offline.
Urządzenia fiskalne offline nie są podłączone do internetu. W związku z tym nie jest możliwa zmiana automatyczna.
Korekta ustawień czasu wymaga interwencji użytkownika. Trzeba to wykonać po raporcie dobowym, a przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.
Należy pamiętać, iż zmiana czasu dla tego typu urządzeń jest możliwa w zakresie +/- 60 minut.
Wykonujemy to poprzez wejście w "menu" urządzenia. Zwykle funkcja ta jest ona opisana jako "data/czas".

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl