Współpraca kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym

Informacja z dnia 15 marca 2022 r:
Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 2025 r.
Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.


Przepisy wprowadzone przez Polski Ład nakładają od 1 stycznia 2022 r. na użytkowników (właścicieli) kas fiskalnych obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkową formą płatności przy użyciu instrumentu płatniczego. Instrumentem płatniczym w myśl przywołanej w Polskim Ładzie ustawy jest np. płatność kartą płatniczą, BLIKiem, przelewem itp.

Zdecydowana większość podatników chcąc spełnić nałożony obowiązek decyduje się na podpisanie umowy na korzystanie z terminala płatniczego lub pin-pada.

Wybierając dostawcę usług płatności kartą oraz sam terminal płatniczy lub pin-pad, należy mieć na uwadze kolejny z wprowadzonych w Polskim Ładzie obowiązków. Chodzi o przepis nakazujący od 1 lipca 2022 r. zintegrowanie terminala płatniczego lub pin-pada z kasą fiskalną online za pomocą standardowego protokołu ECR-EFT (FROB).

Kasy fiskalne online mają możliwość integracji z terminalami płatniczymi i pin-padami.
Wszystkie mają zaimplementowany protokół komunikacyjny ECR-EFT (FROB).
Do integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi lub pin-padami wykorzystać można złącza kablowe RS232, USB, bezprzewodowe BT (bluetooth) lub połączenia sieciowe.
Połączenie sieciowe może być realizowane poprzez zwykłą sieć komputerową LAN lub poprzez połączenie bezprzewodowe WLAN (WiFi).
Reasumując, kasy fiskalne online są bardzo dobrze przygotowane do integracji z terminalami płatniczymi i pin-padami.
Jeśli jednak użytkowany dotychczas terminal płatniczy nie posiada żadnego interfejsu komunikacji z kasami fiskalnymi i nie posiada zaimplementowanego protokołu ECR-EFT, to nie będzie możliwe połączenie go do żadnej kasy fiskalnej online. Dlatego też ważne jest, aby wybór terminala był optymalny na taki, który taką możliwość zapewnia.

Na stronie https://frob.pl/protokol-ecr-eft/#ECREFT można sprawdzić pary urządzeń wspierające protokół ECR-EFT (FROB). Widnieją tam informacje w postaci wykazu dostawców terminali, modeli oferowanych terminali płatniczych oraz kas fiskalnych online poszczególnych producentów, z którymi mogą współpracować.

Fizycznej integracji kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym lub pin-padem dokonuje serwis kasy fiskalnej lub dostawca terminala płatniczego.

W celu uzyskania informacji o ewentualnej współpracy, ustawieniach oraz sposobu integracji terminali z daną kasą fiskalną online prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl