Wniosek o zwrot 700 zł wydanej na zakup kasy fiskalnej online

Jeśli Twoja Firma nie jest podatnikiem podatku VAT - złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy.

 Wniosek o zwrot 700 zł. wydanej na zakup kasy online

Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, w którym jest zarejestrowana Twoja kasa.
Ulga na zakup kasy to 90% ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli:
- twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie ewidencji na kasie on-line,
- twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, możesz skorzystać z ulgi na każdą z tych kas online, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl