Przegląd kasy fiskalnej w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej dokonuje się nie rzadziej niż co dwa lata.
Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).
Sprawę przeglądu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wyjaśnia § 54 pkt 5.

Obowiązkowego przeglądu technicznego podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, pod
warunkiem że w tym okresie nie prowadzi ewidencji.
Obowiązkowego przeglądu technicznego w przypadku, o którym mowa powyżej podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje konieczności likwidacji/wyrejestrowania kasy fiskalnej z ewidencji Urzędu Skarbowego.
Znowelizowana w 2019 roku ustawa o VAT (w art. 111 ust. 6) wprowadziła karę pieniężną 300 zł w drodze decyzji naczelnika US za brak obowiązkowego przeglądu technicznego kasy/drukarki fiskalnej w wymaganym terminie. Nałożenie na podatnika kary, nie zwalnia go od obowiązku wykonania przeglądu.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl