iPos

Kasoterminal iPOS Smart

netto: 2 299,00 zł
(brutto: 2 827,77 zł)

Kasoterminal iPOS Smart+

netto: 2 899,00 zł
(brutto: 3 565,77 zł)

Kasoterminal iPOS Pocket

netto: 1 490,00 zł
(brutto: 1 832,70 zł)