Anulowanie paragonu fiskalnego

Kwestia anulowania błędnie wystawionego paragonu fiskalnego i zwrotów towaru odbywa się na podstawie §3 ust.3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r.
Paragon fiskalny może być anulowany lub stornowany tylko przed jego zakończeniem (wydrukowaniem w całości).
Na żadnej kasie fiskalnej lub drukarce fiskalnej nie ma funkcji anulowania lub zwrotu już zakończonego (wydrukowanego) paragonu.

W przypadku wystawienia błędnego paragonu (zła kwota, zły towar/usługa) lub zwrotu towaru sporządzamy protokół anulowania paragonu fiskalnego. (druk do pobrania)

Do protokołu trzeba dołączyć oryginał błędnego paragonu i odliczyć jego wartość od obrotu i sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT (PTU) z raportu dobowego z tego dnia.
Trzeba także pamiętać o odliczaniu tych wartości od raportów okresowych i miesięcznych sporządzanych za okres obejmujący ten błędny paragon.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl