Kasy fiskalne Online

20-03-2020

1. KASY FISKALNE ONLINE - informacje ogólne

Kasy fiskalne online to zupełnie nowa kategoria urządzeń fiskalnych.
Urządzenia te będą wysyłały dane (raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych) do Centralnego Rejestru (Repozytorium) Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy online będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

2. Kto i kiedy będzie musiał zainstalować kasy fiskalne online?

Od 1 stycznia 2020 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;


Od 1 lipca 2020 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu
i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 stycznia 2021 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących świadczenie usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

3. WAŻNE! Odliczenia tylko dla kas online!

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online będą mogli skorzystać
z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. 
W regulacji jest mowa o odliczeniu tylko na kasy online, które zostaną zakupione jedynie przez nowych podatników oraz podatników zobowiązanych ustawą do wymiany urządzeń fiskalnych na kasy online.
W celu dokonania odliczenia, podatnik (nowy lub zobowiązany do wymiany na online) będzie musiał m.in. posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

4. Przepisy, podstawa prawna

10 kwietnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Cały proces legislacyjny dotyczący kas fiskalnych online został zakończony. Szczegóły Ustawy: https://bit.ly/2Ig9TID

Przepisy weszły w życie 1 maja 2019 r.

5. Uwagi i przepisy przejściowe

1. Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na online. Mogą stosować dotychczasowe kasy fiskalne. 
2. Kasy z kopią papierową będą mogły być sprzedawane tylko do 31 sierpnia 2019.
3. Wymiana pamięci fiskalnych dla kas z kopią papierową jest możliwa tylko do 30 kwietnia 2019 r.
4. Na kasy z elektroniczną kopią paragonów homologacje wygasną 31 grudnia 2022r.

5. Nasza oferta kas i drukarek fiskalnych

Kasy fiskalne online: 
https://www.prokas.com.pl/category/kasy-fiskalne-online

Drukarki fiskalne online: 
https://www.prokas.com.pl/category/drukarki-fiskalne-online


W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl