Leasing

Oferujemy proste i szybkie finansowanie przedmiotów za pomocą leasingu.

Współpracujemy z EFL, Grenkeleasing i OrixLeasing.

ZALETY LEASINGU:

- Finansowanie w PLN;

- Stała Rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu;

- Minimum Formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;

- Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień;

- Finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 40%;

- Leasing przedmiotów  IT już od wartości 1500 zł. netto; inny od 3000 zł netto,

- Okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy (w indywidualnych przypadkach 60 miesięcy);

OFERTA:

PRZEDMIOTY LEASINGU:  
sprzęt komputerowy - komputery PC, notebooki, serwer
y, drukarki, monitory,
oprogramowanie m.in. ASSECO, INSOFT,
wagi,
czytniki,
kolektory,
ekrany dotykowe,
komputery POS, 
drukarki paragonowe,
sprawdzarki cen,
szuflady kasowe

RODZAJE UMÓW:

LEASING TRADYCYJNY:
Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który z
awiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.

 
LEASING OPTYMALNY:
Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.     

 

Wymierną korzyścią z wyboru finansowania zakupu środka trwałego poprzez powyższe formy leasingu jest możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu całej raty leasingowej (kapitał + odsetki), również podatek VAT można odliczyć w całości z każdej FV czynszowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA

(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )

2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki)

3. Dwa dowody tożsamości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA

(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

1. Wniosek – procedura uproszczona.

2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

3. Dwa dowody tożsamości.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA

(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.

2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

3. Regon i NIP.

4. Dwa dowody tożsamości.

5. Powyżej 100.000 netto dodatkowo Bilans
+ RZIS za ostatni rok lub PIT

 

Zastrzegamy sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

 

PRZEBIEG TRANSAKCJI: 

- Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.

- Przekazanie wymaganych dokumentów.

- Wybór wariantu warunków finansowych.

- Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.

- Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.