Kasy fiskalne online

Najnowsze wiadomości.
Stan na 31 stycznia 2019.

29 stycznia w Sejmie odbyło się posiedzenie Podkomisji ds. monitorowania systemu podatkowego, gdzie zgłoszono propozycje poprawek do Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (druk 2503).

Najważniejsze poprawki to:

  • planowane wejście projektu ustawy w życie 1 marca 2019;
  • obowiązek stosowania kas on-line dla poszczególnych grup podatników zostanie przesunięty o 6 miesięcy
    w stosunku do dotychczasowego projektu;
  • dodatkowy obowiązek stosowania kas on-line przy sprzedaży węgla od 1 lipca 2020;
  • zmiana terminu zakazującego sprzedaży kas z kopią papierową na 1 stycznia 2022.

Pełny zapis z obrad Podkomisji można zobaczyć TUTAJ.

Uwaga!!!
Dalsze losy projektu to rozpatrzenie ustaleń podkomisji w macierzystej Komisji Finansów Publicznych i w niedługim czasie głosowanie projektu przez Sejm.
Należy jednak zauważyć, że już na wtorkowych obradach termin wejścia w życie projektu - 1 marca był wskazywany jako mało realny. Zmiany są zatem nadal możliwe.

KASY FISKALNE ONLINE - informacje ogólne

Kasy fiskalne online to zupełnie nowa kategoria urządzeń fiskalnych.

Urządzenia te będą wysyłały dane (raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych) do Centralnego Rejestru (Repozytorium) Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy online będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy fiskalne online – po pierwsze zmiana ustawy o VAT i nowe rozporządzenie.
22 czerwca zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
Zgodnie z Rozporządzeniem producenci mogą składać wnioski homologacyjne dla kas online w Głównym Urzędzie Miar od 6 lipca 2018 r.
W związku z opóźnieniem w pracach nad projektem zmiany ustawy o VAT nie możemy w tej chwili mówić o konkretnych datach wejścia nowych przepisów w życie. Pierwotnie zmiany miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Kiedy kasy fiskalne online będą dopuszczone do sprzedaży?
Zanim kasy online pojawią się na rynku:
Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy online będą mogły być sprzedawane użytkownikom.
Odliczenia na zakup kas online oraz ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT.

Kto będzie musiał zainstalować kasy fiskalne online?
Projekt Rozporządzenia zmieniającego ustawę o VAT zawiera harmonogram wprowadzania kas online.

Wiemy jednak, że stosowanie kas ONLINE będzie obowiązywać podatników świadczących usługi w następującej kolejności:

1. Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
2. Dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
3. Związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
4. Fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

WAŻNE!
Ustawa zakłada, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy online). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę online.

UWAGA!
Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w ustawie, nie mają obowiązku wymiany kas na online. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl