Przegląd urządzena fiskalnego w czasie pandemii COVID-19

Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).
Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Przegląd okresowy kas i drukarek fiskalnych powinien być wykonany nie rzadziej niż  co 2 lata. Znowelizowana w 2019 roku ustawa o VAT (w art. 111 ust. 6) wprowadziła karę pieniężną 300 zł w drodze decyzji naczelnika US za brak obowiązkowego przeglądu technicznego kasy/drukarki fiskalnej w wymaganym terminie. Nałożenie  na podatnika kary, nie zwalnia go od obowiązku wykonania przeglądu.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/okresowe-przeglady-kas-rejestrujacych/