Kasy fiskalne online od 1 stycznia 2021 r. - gastronomia, hotele, catering, sprzedaż węgla

Od 1 stycznia 2021 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu
i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Nasza oferta kas i drukarek fiskalnych online

Kasy fiskalne online:
https://www.prokas.com.pl/category/kasy-fiskalne-online
Drukarki fiskalne online:
https://www.prokas.com.pl/category/drukarki-fiskalne-online
Systemy sprzedaży dla gastronomii:
https://www.prokas.com.pl/category/systemy-sprzedazy-dla-gastronomii
Oprogramowanie dla gastronomii:
https://www.prokas.com.pl/category/oprogramowanie-gastronomia

KASY FISKALNE ONLINE - informacje ogólne
Kasy fiskalne online to zupełnie nowa kategoria urządzeń fiskalnych.
Urządzenia te będą wysyłały dane (raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych) do Centralnego Rejestru (Repozytorium) Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy online będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się
z Repozytorium.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.
tel. 22 741-23-85
email: prokas@prokas.com.pl