Kasy fiskalne Online dla usług wulkanizacji od 01.01.2020r.

Od 1 stycznia 2020 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących:
- świadczenia usług naprawy opon
- świadczenia usług zakładania i bieżnikowania opon
- świadczenia usług regenerowania opon
- świadczenia usług wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

Kasy fiskalne online: https://www.prokas.com.pl/category/kasy-fiskalne-online
Drukarki fiskalne online: https://www.prokas.com.pl/category/drukarki-fiskalne-online

KASY FISKALNE ONLINE - informacje ogólne
Kasy fiskalne online to zupełnie nowa kategoria urządzeń fiskalnych.

Urządzenia te będą wysyłały dane (raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych) do Centralnego Rejestru (Repozytorium) Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy online będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się
z Repozytorium.