Kasy fiskalne Online dla sprzedaży paliw od 01.01.2020r.

Od 1 stycznia 2020 r. stosowanie kas fiskalnych online będzie obowiązywać podatników dokonujących:
- sprzedaży benzyny silnikowej
- sprzedaży oleju napędowego,
- sprzedaży gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Kasy fiskalne online: https://www.prokas.com.pl/category/kasy-fiskalne-online
Drukarki fiskalne online: https://www.prokas.com.pl/category/drukarki-fiskalne-online

KASY FISKALNE ONLINE - informacje ogólne
Kasy fiskalne online to zupełnie nowa kategoria urządzeń fiskalnych.

Urządzenia te będą wysyłały dane (raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych) do Centralnego Rejestru (Repozytorium) Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy fiskalne online będą musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy online będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie mogła łączyć się
z Repozytorium.