Odliczenie do 700zł za zakup kasy fiskalnej

Jaką kwotę odliczenia za zakup kasy można uzyskać z Urzędu Skarbowego?

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zakup kasy fiskalnej i zwrot kwoty wydanej na jej zakup? Co zrobić krok po kroku?

1. Wybrać najbardziej odpowiednie urządzenie do charakteru prowadzonej działalności; w razie wątpliwości zapewniamy bezpłtne konsultacje 

2. Zlecić wykonanie usługi instalacji, szkolenia i zaprogamowania kasy autoryzowanemu serwisowi PROKAS S.C.

3. Na co najmniej jeden dzień przed zafiskalizowaniem kasy złożyć oświadczenie (druk do pobrania) o ilości i miejscu instalacji do właściwego Urzędu Skarbowego,

4. Zlecić wykonianie czynności fiskalizacji serwisowi PROKAS s.c.

5. Zgłosić kasę w ciągu 7 dni licząc od dnia fiskalizacji (druk do pobrania) do właściwego Urzędu Skarbowego,

6. Rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej we właściwym terminie,

7.  a) w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza VAT ulgę z tytułu kupna kasy możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu

      b) w przypadku gdy przedsiębiorca nie rozlicza VAT należy wysłać do US wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (druk do pobrania)

 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt.

tel. 22 741-23-85 
email: prokas@prokas.com.pl